40 views 0 shares 0 comments
Created/changed by: nicolasasadi
Bookmarkset bookmark!

nicolasasadia , canada

Category: Local business

Address details

25avnueof96


colorado, canada
Print route »
N23° 0' 0" E42° 0' 0"   (23, 42)
Start navigation »

Phone & WWW


https://arezoosafar.com/russia/4/all-tour

Business hours

روسیه شاید اولین مقصدی نباشد که وقتی به تور فکر می کنید به ذهنتان خطور می کند، اما کشوری پر از شگفتی است. ویزای روسیه چند روزه میاد شما را به میدان سرخ نمادین مسکو می برد، جایی که می توانید کلیسای جامع خیره کننده سنت باسیل را ببینید. همچنین می توانید از کاخ زمستانی معروف سنت پترزبورگ دیدن کنید که موزه هرمیتاژ یکی از بزرگترین و چشمگیرترین موزه های هنری جهان را در خود جای داده است. هزینه ویزای روسیه به شما نگاهی اجمالی به کشوری می دهد که تاریخ غنی و فرهنگی منحصر به فرد دارد.

Info

روسیه شاید اولین مقصدی نباشد که وقتی به تور فکر می کنید به ذهنتان خطور می کند، اما کشوری پر از شگفتی است. ویزای روسیه چند روزه میاد شما را به میدان سرخ نمادین مسکو می برد، جایی که می توانید کلیسای جامع خیره کننده سنت باسیل را ببینید. همچنین می توانید از کاخ زمستانی معروف سنت پترزبورگ دیدن کنید که موزه هرمیتاژ یکی از بزرگترین و چشمگیرترین موزه های هنری جهان را در خود جای داده است. هزینه ویزای روسیه به شما نگاهی اجمالی به کشوری می دهد که تاریخ غنی و فرهنگی منحصر به فرد دارد.

Discussions

Random Images

Contact details

nicolasasadia

Address: 25avnueof96
Phone: